Ayyıldız Tim - Hacked Ayyıldız Tim - Hacked

HACKED BY HackoersiF
" Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. "
" Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, "
" Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! "

" Turkish Cyber Army, Special Operation - Türkün Siber Ordusu, Özel Operasyon "


LEDÜN ABDAL | KEREM ŞAH NOYAN
HackoersiF